Per què els EUA es paniquen pel coronavirus, només es donen 60 infeccions a tot el país?


Resposta 1:

La crisi econòmica és una realitat i es pot produir a causa del pànic àmplia, així que ... veure com els Estats Units també posseeixen deutes de milions de dòlars que no faciliten les coses. '' Va bé, però podem resoldre coses! '' - Algú podria dir. La meva resposta a això seria que a la persona mitjana no li importa resoldre res de fet, la persona mitjana ni tan sols sap com es creen o regulen els diners i, a més, la persona mitjana pensa que els bancs posseeixen una veritable riquesa física quan en realitat ho tenen tot. fer és imprimir paper inútil que es regulen mitjançant polítiques fiscals. Els bancs voldrien tenir propietats físiques i laborals, però, malauradament, no poden ser propietaris i el comunisme ho va demostrar perquè mai no va aconseguir la mà d'obra ni els materials físics amb tanta facilitat.