Quines són les taxes de supervivència dels coronavirus el 2020?


Resposta 1:

Les dades que provenen del ministeri de salut central de la Xina. Les xifres s’actualitzen diàriament, però es denuncien com a “confirmades”. Això vol dir que no sabem amb certesa si es passa per alt o es perd una gran quantitat de casos “no confirmats”.

Però, donades les xifres que tenim, la taxa de mortalitat del cas és del 2,1% al 2,2%, el que significa que gairebé el 98% es recupera. Si es perd una gran quantitat de casos lleus o asimptomàtics, la taxa de recuperació podria ser molt superior.


Resposta 2:

Difícil de dir en aquest moment.

Fins al moment, la taxa de mortalitat acordada és al voltant del 2%; i es tracta majoritàriament de persones grans i de malalties cròniques.

Els informes del SCMP ja hi ha hagut al voltant de 3.000 persones que s’han recuperat prou per permetre’ls donar l’alta, encara que potser amb algun seguiment futur.