Moren tots els pacients amb coronavirus novedosos? Quant val la taxa de supervivència dels nous pacients coronavirus actuals?


Resposta 1:

No tots els pacients amb COVId-19 moren. De fet, fins ara la majoria de persones infectades identificades continuen vives o s’han recuperat.

Encara no tenim una taxa de fatalitat exacta dels casos, però les estimacions se situen al voltant de l'1%. (això significa que el 99% dels casos es recuperen). Això canviarà en funció de quantes persones l’aconsegueixin i de quina mena de persones la pateixin (el CFR sembla que és més elevat per a persones grans, amb immunitat compromesa i amb malalties respiratòries).

Tal com assenyala Pothik, hi ha un informe en temps real proporcionat per l’OMS, el CDC i Johns Hopkins, que recollia totes les infeccions conegudes.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Actualment, hi ha 73.335 infeccions conegudes, 1.873 morts i 12.803 recuperacions (gairebé totes a la Xina).

De manera que el brut CFR està actualment a la seu

1,8731,873+12,803=0.128=12.8%\frac{1,873}{1,873 + 12,803} = 0.128 = 12.8 \%

aquesta és una estimació molt inestable en aquest moment i canviarà a mesura que més persones millorin.

La majoria dels epidemiòlegs diuen que pensen que la CFR està entre un 1% i un 2% per a COVID-19. .