Va crear Déu el coronavirus per castigar els pecadors a tot el món?


Resposta 1:

Mateu 5:45 - "perquè fa que el seu Sol s'aixequi tant sobre el mal com sobre el bé i envia la pluja al just i al just".

Si ets cristià i dius que les calamitats només s’envien com a càstigs, per què descuides el Llibre de Mateu en la teva teologia?

Per què suposa que la malaltia i la calamitat són càstigs de les persones dolentes en lloc d’oportunitats que Déu ens ofereix de mostrar compassió amb els nostres veïns?

Per què suposa que la malaltia i la calamitat són càstigs d’altres que no pas proves de

vostè

com a cristià que respon, per veure si jutges els altres o si no?

Per què us arrisqueu a trencar el segon (o tercer) ordre, segons la numeració, que prohibeix “prendre el nom del Senyor en va”, és a dir, parlar en nom de les motivacions de Déu quan no els podeu conèixer?