Podrien els laboratoris simplement crear una vacuna a partir d’un coronavirus debilitat?


Resposta 1:

La gent també podria aconseguir els seus hits amb Mariano Rivera. Això era possiblement més fàcil. Un de cada 10, mentre que per crear una vacuna es necessitaran més falsos inicis.

El problema és crear un virus de la corona afeblir, no és una cosa diferent que vostè

només

fer. En cirurgia, que sospito que és més fàcil que la virologia, vaig prohibir la paraula només per als residents. Simplement podeu baixar a la cafeteria i obtenir una copa tot el que demani intel·ligència i persistència.

Primum non nocere, primer no fa mal. La gent ja està preguntant si el virus de la corona actual és una arma que s'ha esvaït. Què creus que pot anar malament amb la recerca d’un virus debilitat similar a un que té un malagradable costum de matar persones. I muta, potser com muta de nou al dolent o a un que és pitjor.

Tot i que la vacuna viva atenuada de manera que no causi la gran malaltia té avantatges, principalment difonen la cobertura a persones que no han vingut injectades hi ha un allunyament d’elles. No immunitzem la verola, utilitzem poliomielitis morta i morta i només parts de la grip no un virus sencer.

Amb la capacitat de seqüenciar genomes virals i després de crear les proteïnes corresponents, entenc que per exemple amb Ebola, la categoria pot crear-ne i veure què pot crear immunitària efectiva peça a peça mai utilitzant un virus complet.