El coronavirus es pot estendre i sobreviure a les regions tropicals?


Resposta 1:

Sembla que, malauradament, les regions tropicals són una combinació de bones i males condicions per transmetre virus; on el clima càlid fa que sigui més difícil que es produeixi la transmissió a causa de múltiples factors, sembla que MOLTA humitat ajudi a estendre’s mitjançant la manteniment de les superfícies humides i permetre que el virus s’allargui i espereu que algú vingui a tocar-lo amb les seves mans i agafi el virus en qüestió. Però l'aire fresc i sec és el pitjor pel que fa a transmissió, per això veieu la grip i la fred estacionals. S’estima que el 30% dels virus de la sala d’espera d’un hospital s’assassinarien només augmentant la humitat…, però no fins al punt que es troba a les regions tropicals. Encara es fa molta recerca, però he enllaçat un article fascinant que detalla més sobre com i per què.

El veritable motiu de germen es va estendre a l’hivern