Es pot difondre el coronavirus mitjançant el transport de mercaderies que foren fetes per persones infectades als països afectats?


Resposta 1:

Es pot difondre el coronavirus mitjançant el transport de mercaderies que foren fetes per persones infectades als països afectats?

Possiblement.

Diferents tipus de virus tenen propietats diferents. Un nou estudi de coronavirus suggereix que COVID-19 podria sobreviure en objectes inanimats i romandre infecciós durant més d'una setmana a temperatura ambient. La temperatura baixa i la humitat elevada de l'aire augmenten encara més la seva vida útil.

El nou estudi indica quant de temps poden sobreviure els coronavirus en una superfície

Els coronavirides són virus envoltats i, per tant, no són especialment resistents a desinfectants com els productes de blanqueig germicides.


Resposta 2:

A2A: Preguntes sobre fomites i les dades no admeten la hipòtesi que els paquets són bons vectors: són massa porosos.

El que gaudeixen de les partícules de virus són les superfícies d’acer inoxidable a 4 graus Celcius (uns 40 graus Fahrenheit) i un 20 per cent d’humitat. Als estudis de laboratori, aquestes eren les condicions en què els virus van viure més temps, uns 28 dies.

És també per això que se suposa que el virus té una disminució del brot quan el clima s’escalfa a la primavera.