El coronavirus pot afectar l’embaràs?


Resposta 1:

El coronavirus pot afectar l’embaràs?

Una vegada més, la resposta és que no sabem gaire cosa

encara

Sabem que les febres elevades per qualsevol causa, precoçment en qualsevol embaràs, poden causar embarassos i defectes de naixement. Sabem que les mares que van tenir Covid-19 tard a l’embaràs, no semblen passar-ho al nadó abans de néixer, o quan el nadó neix per secció c. No s'ha demostrat que el virus aparegui en líquid amniòtic ni a la llet materna,

encara

. Per descomptat, hi ha una possibilitat que una mare amb la malaltia pugui transmetre-li-li al seu nounat esternudament o tos, però els pocs nadons que la pateixen semblen tenir casos molt lleus, tret que tinguin problemes respiratoris d’un altre tipus. Sembla que la malaltia, fins i tot en el darrer trimestre, pot augmentar la taxa de naixements prematurs, però també és cert els refredats i les influències. (així com altres malalties infeccioses). Fins ara, no hi ha hagut nadons que hagin estat infectats amb mares durant el segon trimestre, però tampoc hi ha hagut un nombre més elevat de faltes posteriors. Així, com moltes altres coses sobre aquest nou virus, simplement no ho sabem.


Resposta 2:

La resposta és que sí.

Els experts suggereixen que les dones embarassades es mantinguin en contacte amb els seus metges per prevenir qualsevol diarrea, refredat o altres símptomes similars al Coronavirus. S’ha d’informar immediatament als metges per tal que tant el nadó com la mare estiguin protegits de la Corona puntualment.

Més detalls a:

Coronavirus, pocs consells importants per a les dones embarassades