Les epidèmies passades poden donar-nos indicacions de per què moren persones joves sanes per coronavirus?


Resposta 1:

És cert que el coronavirus ha provocat morts entre els nens. Tot i això, la majoria dels casos es troben entre persones grans i persones amb malalties cròniques com l’asma i els diabètics.

La taxa de mortalitat entre la població jove és inferior a l’1%, mentre que per a persones grans i persones amb malalties cròniques, la mortalitat arriba al 10%.

Les epidèmies de coronavirus passades eren més fatals. La síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà tenia una taxa de mortalitat del 35%, mentre que la síndrome respiratòria aguda severa tenia una taxa de mortalitat entorn del 10%.

Enllaç útil:

SOBRE EL CORONAVIRUS