Els higienitzadors manuals poden matar realment el coronavirus? El desinfectant no és eficaç només per als bacteris?


Resposta 1:

Les bactèries estan "vives", de manera que es poden matar amb un desinfectador manual. Els virus no són realment "vius", per la qual cosa no es poden matar tècnicament. Necessiten un amfitrió per reproduir-se. Es poden desnaturalitzar o desactivar i no es poden reproduir en un host.

El virus que provoca COVID-19 és una cadena d'ARN (proteïna) envoltada d'una capa grasa. La capa grasa s'ha de dissoldre abans de desnaturalitzar o desactivar la proteïna. El sabó i l’aigua dissoldran la capa grasa de manera més eficaç que les desinfectadores manuals a base d’alcohol, de manera que es pot desnaturalitzar / desactivar la proteïna.

A l'hora de netejar qualsevol cosa greixosa (penseu en la capa grasa), sempre faig servir aigua i sabó si és possible amb alcohol. Si no hi ha aigua disponible, el següent desinfectant de mà d’alcohol és la següent millor opció.


Resposta 2:

Si es marca com a 60% d’alcohol (o superior), es descompondrà la cobertura exterior del coronavirus Covid-19 i es desactivarà. Això no és instantani, però, i si teniu accés a aigua i sabó, pot fer un treball millor que el desinfectador manual.

Si esteu fora i a punt i voleu utilitzar el desinfectador, feu-ho

haver de

sigui el tipus amb alcohol per treballar contra virus.