Pot el coronavirus augmentar el PIB de l’Índia, ja que la principal productora mundial, la Xina, està molt afectada?


Resposta 1:

El PIB indi és el valor monetari de tots els productes i serveis generats a tota l'economia. O

Sumant els guanys de totes les persones i els ingressos del capital emprat. O

La despesa del govern en mesures de benestar i sous dels seus empleats. La indústria incorre en despeses en inversions i salaris. Els consumidors gasten diners per comprar béns i serveis o estalviar. La suma total de les despeses de totes les entitats de tota l'economia donaria el PIB de l'Índia.

A causa del coronavirus, l'economia xinesa s'està ocupant del 40-50 per cent de la seva capacitat i el creixement del PIB al primer trimestre pot baixar fins al 4,5%, el més baix des del 1992.

Coronavirus o NO Coronavirus, el creixement del PIB indi està baixant ràpidament a causa de les males polítiques econòmiques del govern de Modi, la fabricació i la producció han caigut malament a l'Índia i la caiguda del creixement del PIB de la Xina només faria que el creixement del PIB indi baixés encara més. .


Resposta 2:

Depèn de com els fabricants i empresaris indis explotin la situació. No es pot fer molta Índia en el camp de l'electricitat i l'electrònica, ja que l'Índia no ha invertit en aquest camp. Poden esperar que es millori el camp de programari, acer i peces de vestir. Ambdues maneres, Pharma es troba afectat amb problemes de subministrament i creixen els costats. En general, no hi ha gaire guanys per a l'Índia.