Treballen amb una vacuna contra el nou coronavirus de Wuhan?


Resposta 1:

Hola, Christopher Suldo.

P

. Treballen amb una vacuna contra el nou coronavirus de Wuhan?

De debò? Qui són 'ells'?

A

. No es coneixen vacunes ni tractaments aprovats específicament pel virus coronavirus de Wuhan, anomenat nCoV-2019, que pertany a una família de coronavirus responsables dels brots de síndrome respiratòria aguda severa, coneguts com a SARS, i la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà, o MERS, a els últims anys.

Hi ha diversos laboratoris que investiguen una vacuna potencial, però els laboratoris han de créixer-la en quantitats suficients abans de fabricar una vacuna. Això passarà 9 mesos o més.

●●●●●●●●●●●●●●●●●

Em pregunto si els antivaxxers agafarien la vacuna, si s’ofereixen?