Hi ha algun medicament antiviral específic per coronavirus amb eficàcia demostrada en humans?


Resposta 1:

No .. Els medicaments antivirals com el Tamiflu són molt específics per als enzims que el virus utilitza per replicar o per unir-se i entrar a les cèl·lules.

És discutible si els virus són vida o alguna altra cosa. El seu únic propòsit és fer més virus. Invasen les nostres cèl·lules, s’endinsen en elles, assumeixen el seu metabolisme i les converteixen en fàbriques de virus i les fan servir; les cèl·lules moren, esclaten i alliberen molts més virus que infecten altres cèl·lules

Els medicaments antivirals són molt específics i funcionen per inhibir l’entrada a les cèl·lules o els enzims responsables de la replicació. Tot i això, són molt específics per als virus individuals