La gent de Mongòlia està preparant-se per al coronavirus?


Resposta 1:

Sí. Ho fan.

Les organitzacions sanitàries estan molt en alerta i sembla que el govern està adoptant diverses mesures de prevenció, com ara tancar tots els ports d’entrada des de o cap a la Xina fins al 2 de març, que s’aplica només als passatgers de trànsit. Per tant, durant aquest període, els ciutadans mongols tenien prohibit viatjar a la Xina, no obstant això, qualsevol comerç amb o a través de la Xina continuarà amb normalitat a través dels ports d'entrada específics.

restaurants i bars o llocs públics són molt menys concorreguts.

les escoles i guarderies tancades fins a la mateixa data - 2 de març; A partir del 3 de febrer, s'estan preparant diverses assignatures escolars per ser emeses a través de diversos televisors i llocs d'Internet.

la majoria de la ciutat porta màscares al lloc públic. Les oficines també adopten mesures com ara desinfectacions, algunes organitzacions estan comprovant la temperatura corporal a l’entrada de l’oficina, aconsellant no venir a l’oficina si se sent malament o ofereixen oportunitats de treballar des de casa per al paper que no és essencial per assistir al lloc de treball en persona. o altres arranjaments de treball flexibles.