El coronavirus té més risc d’individus amb malalties subjacents?


Resposta 1:

Sí, però aquí hi ha uns bons consells:

Quins són els principals símptomes d’aquest virus? - Febre - Problemes respiratoris - Tos Hi ha algun tractament per al coronavirus? Malauradament, fins ara, els científics no són capaços de trobar una vacuna, però molts estudis recents realitzats per l'acadèmia xinesa de científics demostren que hi ha alguns medicaments potencials que es troben eficaços. No obstant això, una persona infectada del coronavirus pot utilitzar alguns medicaments antivirus per tal de disminuir les infeccions. Com s’estén el Coronavirus? Una persona infectada pot transmetre fàcilment el coronavirus a altres persones que l’envolten. Més aquí:

El nou Coronavirus de la Xina - Pàgina 2 de 3 - Healthierlife4you